ชวนจีชางอุคคุยเรื่องเวลาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Rado
Paperphile
Chic and Complicated