Tag: Pitch

spot_img

ใครจะไปคิดว่าสนามฟุตบอลจะเป็นได้มากกว่าสนามฟุตบอล

กีฬาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเรามาช้านาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม นานวันเข้าพื้นที่การเล่นกีฬาเหล่านี้ต่างเปลี่ยนเป็นพื้นที่แสดงออกถึงสังคมที่เราอยู่ผ่านกิจกรรมในสนาม ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกคนแก่ในอังกฤษ ทีมฟุตบอลที่ตั้งขึ้นเพื่อแอบคุยเรื่องการเมืองในเวียดนาม รักบี้ที่รวมแอฟริกาตอนใต้ให้เป็นปึกแผ่น หรือการใช้เวลาว่างพาครอบครัวไปเล่นหรือดูกีฬาแบบอเมริกา ซึ่งแต่ละที่ต่างสะท้อนถึงตัวตนของสังคมนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน จนมาถึงเมืองไทยที่เกิดสนามฟุตบอลรูปทรงประหลาดจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในคลองเตย ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในช่วงนี้ นับเป็นความคิดที่ดีและสร้างสรรค์ เพราะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างการเข้ามามีส่วนร่วมของของชุมชนในรูปแบบของกีฬา ต่อมาจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับพื้นที่ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ว่านี้กำลังขับเคลื่อนสภาพสังคมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในเรื่องของการเล่นกีฬาคือสุขภาพที่ดี ต่อมาคือความสามัคคี ที่จะต่อยอดให้เราได้รู้จักคำว่าทีมเวิร์คในการทำงาน ซึ่งทีมเวิร์คที่ว่านี้อาจส่งผลต่อการทำงานในชุมชนให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคมเช่น การติดยาเสพติด ให้ห่างไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม หรืออาจมีเยาวชนที่ติดทีมสโมสรหรือทีมชาติเกิดขึ้นจากที่แห่งนี้ ซึ่งที่สำคัญคือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม ... แค่การสร้างสนามฟุตบอลแค่นี้แต่ดูเหมือนจะทำประโยชน์หลากหลายกว่าที่เราคิด ดังนั้นพื้นที่สนามฟุตบอลแห่งนี้...