Posts

รับ Halloween แบบสายแฟกับการใช้กระเป๋า Louis Vuitton ในยุค Marc Jacobs มาร่วมกับการแต่งหน้าเป็นลวดลายโมโนแกรมครับ หลอนได้แบบเท่กว่าใคร!


ไอเดียแต่งหน้ารับ Halloween แบบสายแฟกับการใช้กระเป๋า Louis Vuitton ในยุค Marc Jacobs มาร่วมกับการแต่งหน้าเป็นลวดลายโมโนแกรมครับ

ซึ่งไอเดียนี้ก็มาจาก pleaselookatmyas ครีเอเตอร์จอมปั่นดัง ไปชมวิธีกันได้เลย!

rhunrun เรียบเรียง