Tag: LIU SHAOCHUANG

spot_img

ROLEX AWARDS FOR ENTERPRIS 2023

แต่ละปี Rolex จะมีการประกาศรางวัล Rolex Awards for Enterprise โดยการเฟ้นหาจากกรรมการในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่ ในปีนี้ Rolex มีความยินดีเป็นที่จะประกาศรายนามบุคคลผู้ทรงเกียรติที่คว้ารางวัล Rolex Awards for Enterprise ประจำปี 2023 ซึ่งโครงการที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นของผู้บุกเบิกทั้งห้าท่าน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและปกป้องโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง รางวัล Rolex Awards for Enterprise...