Posts

ถอดรหัสของ Charles Jeffrey Loverboy ในฤดูกาล Fall 2023 Menswear

สำรวจอัตลักษณ์ของ Charles Jeffrey Loverboy ในฤดูกาล Fall 2023 Menswear ผ่านเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง และแนวคิดอย่างลึกซึ้ง คอลเลคชั่นนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานในปี 1987 ของศิลปินและนักเขียนบทละคร ‘John Byrne’ เรื่อง The Slab Boys Trilogy ตัวอย่างกลุ่ม ‘คนงาน’ ที่ถือตะเกียง เสื้อผ้าที่ใส่กระสอบมันฝรั่งประทับตรา ส่วนที่สองสวมชุดที่เน้นลวดลายทางการเมือง ผ้าลายทาร์ทัน และเสื้อถักที่ปักประดับด้วยหินและของข้าวของที่ทางตัวดีไซเนอร์ได้มาจากแม่น้ำเทมส์ของลอนดอน โดยนำระบบชนชั้นของตัวละครมาตัดทอนและแปลสารของบทละครผ่านเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นนี้