Posts

“Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X”

ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
“Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งนิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ที่ผ่านมา ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ภริยา รศ.นราพร จันทร์โอชา, อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา รัชดา คุณปลื้ม รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และประธาน บี.กริม. , นวลพรรณ ล่ำซำ , นันทินี แทนเนอร์ ,คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เฝ้าฯรับเสด็จ

ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เป็นจำนวนมาก อาทิ พล.อ.สายหยุด เกิดผล ,มิสซิสเอว่า มาริยา ดิกลี้ อัลบีซี ,ชวน หลีกภัย ,ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ , ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล , ม.ล.จิราธร จิรประวัติ , ครอบครัวมหากิจศิริ นำโดย ประยุทธ-สุวิมล ,อุษณีย์ มหากิจศิริ ณีโอณีโอ, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, จิตติมา วรรธนะสิน , อติชาต รักษะจิตร , เกรซ มหาดำรงค์กุล ,นาวาอากาศเอกจงเจต วัชรานันท์ , พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา , พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ฯลฯ