Tag: EJ SHEYANG

spot_img

‘EJ SHEYANG’ เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

‘EJ SHEYANG’ เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสื้อผ้าที่เหมาะกับทุกวัย เพศ และเชื้อชาติ ด้วยการใช้ผ้า deadstock และอัพไซเคิลเสื้อผ้ามือสอง ทางแบรนด์มุ่งมั่นที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ทนทานต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีที่ของตัวเองในตู้เสื้อผ้า และเป็นสมบัติล้ำค่าของเจ้าของมาเป็นเวลานาน ดีไซเนอร์คนนี้เชื่อว่า "ในปัจจุบัน แฟชั่นที่รวดเร็วส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวัฒนธรรมของผู้บริโภคทั่วโลก เช่นเดียวกับต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดขยะ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยการบริโภคของเราด้วยการซื้อเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง" ความพยายามของแบรนด์คือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมแฟชั่นไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น