Tag: Dunirk

spot_img

10 เกร็ดประวัติศาสตร์ ปูพื้นฐานก่อนชม Dunirk หนังใหม่ของเสด็จพ่อโนแลน

1 ตามแผนที่ Dunkirk คือเมืองชายแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส ห่างจากประเทศเบลเยี่ยมประมาณ 10 กิโลเมตร และติดกับตอนใต้ของประเทศอังกฤษโดยมีเพียงแค่ทะเลกั้น โดยเรียกตรงจุดนั้นว่าช่องแคบอังกฤษ 2 เหตุการณ์ในภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน ค.ศ. 1940 3 เหตุการณ์ Dunkirk เกิดขึ้นจากกรณีที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรของทั้งสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกว่า 400,000 นาย...