Posts

ประกาศผล Loewe Foundation Craft Prize 2021 รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ หัตถศิลป์และงานฝีมือ ในแขนงต่างๆ ทั่วโลก

โลเอเว่ LOEWE แบรนด์เครื่องหนังสัญชาติสเปนที่สนับสนุนงานฝีมือของศิลปินทั่วโลกด้วยโปรโจคพิเศษอย่าง LOEWE FOUNDATION Craft Prize ซึ่งในปี 2021 นี้

นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่แบรนด์คัดเลือกผลงานของศิลปินทั่วโลกทั้ง 6 ทวีป 18 ประเทศ พร้อมมอบเงินทุนให้กับศิลปินในการพัฒนางานศิลปะ หัตถศิลป์ ในแขนงต่างๆ ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ Fangly Lin ศิลปินชาวจีน ในผลงานที่ชื่อว่า “SHE”

นอกจากนั้น LOEWE FOUNDATION และ Musée des Arts Décoratifs ยังมือกันในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของเหล่าผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 30 คนให้ผู้ชมทั้งโลกได้กันอีกด้วย

ชมผลงานของผู้ชนะ และเหล่าศิลปินที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลได้ที่ www.loewecraftprize.com หรือทัวร์ชมนิทรรศการแบบสามมิติ ออนไลน์ ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ผ่าน https://theroom.loewe.com

เรื่อง-เรียบเรียง rhunrun