Posts

CYCLING CANADA ‘HOP ON’

แคนาดาถือเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับจักรยาน มีทั้งผู้ผลิตจักรยานชั้นนำอย่าง Louis Garneau รวมไปถึง Look สำหรับแคมเปญ ‘Hop On’ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนแคนาดาหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้นและเพื่อให้แคนาดาก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นแนวหน้าในเรื่องของจักรยาน

lopt hop on 1

‘รู้จักกับ Hop On’

Works : ให้ผู้คนหันมาขี่จักรยาน ผลักดันให้คนในประเทศออกมาปั่นจักรยานกันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปั่นตามท้องถนนเพื่อเดินทาง หรือปั่นตามเส้นทางปั่นจักรยานในแต่ละท้องถิ่น และเมื่อเริ่มมีความพร้อมในการปั่นแล้วก็ให้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันจักรยานซึ่งจัดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น

Fun : ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานของเหล่ากองเชียร์ที่มาร่วมสร้างสีสัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงแข่งก็จะมาให้กำลังใจกันตลอดเส้นทาง ในแคนาดาเองมีรายการแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลกจัดขึ้นอยู่เสมอ

Support : ถ้าไม่ได้ปั่นจักรยานหรือเชียร์การแข่งขัน ก็ขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนร้านค้าหรือธุรกิจที่เป็นผู้สนับสนุนนักกีฬาหรืองานแข่งปั่นต่างๆ เพราะเงินที่สนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ ส่วนหนึ่งของเงินเหล่านั้นจะถูกนำไปสนับสนุนและพัฒนานักปั่นจักรยานรุ่นต่อๆ ไปได้

StepExtra