Tag: CSR

spot_img

Seiko Save The Ocean Project #4

โครงการเพื่อคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมจากบริษัทไซโก (ประเทศไทย) ที่กลับมาอีกครั้งในปี 2021 โดยไซโก ได้ร่วมกับเหล่าพันธมิตร อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จังหวัดกระบี่, อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มแฟนพันธ์แท้ไซโก สื่อมวลชน และชุมชนชาวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เพื่อคืนความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล โดยโครงการ Seiko Save The Ocean นี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว...