Tag: Crazy Horse

spot_img

เปิดประมูล ประตูรถจากจิตรกรรมฝาผนัง ‘Crazy Horse’ ของ Banksy

ประตูรถชิ้นนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Crazy Horse โดย Banksy นามแฝงของศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษ ได้ถูกนำเข้าสู่การประมูลผ่านทางบริษัทประมูลของ Julien* เมื่อเร็วๆ นี้ ผลงานชิ้นนี้ดำเนินการผ่านการพ่นสีสเปรย์บนประตูรถ ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่ออกมาจากผลงานศิลปะในปี 2013 ณ โลเวอร์อีสต์ไซด์ของนครนิวยอร์ก และแสดงถึงการผสมผสานระหว่างสตรีทอาร์ตและการวิจารณ์ทางสังคมและการเมือง ซึ่งเป็นธีมประจำและเป็นเอกลักษณ์ของ Banksy Crazy Horse เป็นหนึ่งในผลงานอันโดดเด่นของ Banksy ศิลปะนี้ประกอบด้วยยานพาหนะสองอย่างคือม้าและรถ แสดงถึงฉากอันทรงพลัง นั่นคือม้าที่กระทืบเท้าลงบนกลุ่มคนที่หวาดกลัว...