Tag: Chopard

spot_img

Chopard : Mille Miglia 2021 Race Edition

หลังการรื้อฟื้นจัดให้มีการแข่งขัน 1,000 Miglia ในปี 1977 ได้ทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องยนต์ของรถยนต์ในตำนานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะทางการแข่งขัน 1,600 กม. ผ่านซานมารีโน โรม เซียนา และฟลอเรนซ์ ในฐานะที่ Chopard เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักและผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการของงานตั้งแต่ปี 1988 Chopard ได้สืบทอดความมุ่งมั่นนี้อีกครั้งในปีนี้ โดยการเปิดตัว Cronographs Mille Miglia 2021...

Chopard ได้สรรค์สร้างดาบเกียรติยศให้กับราชบัณฑิตคนใหม่ล่าสุด
ของ Academie francaise

The Sword of Honor ล่าสุด Chopard (โชพาร์ด) ได้สรรค์สร้างดาบเกียรติยศให้กับราชบัณฑิตคนใหม่ล่าสุด
ของ Academie franaise เพื่อให้เขาได้ก้าวเข้าสู่หอเกียรติยศอย่างภาคภูมิสมเกียรติ ในประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างฝรั่งเศสนั้น มีองค์กรหนึ่งที่เกิดมาขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาสถาบันภาษาของประเทศไว้ องค์กรนั้นก็คือ Académie française ที่จะมี ราชบัณฑิต (Les Immortels) หรือสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกอยู่เพียง 40 คนทั่วประเทศ ซึ่งหากได้รับเกียรติเข้าร่วมองค์กรนี้แล้ว ก็จะคงสถานะของสมาชิกภาพไปจนกระทั่งสิ้นชีวิต จึงจะมีสมาชิกคนใหม่มาแทน...