Tag: bringmethehorizonliveinbangkok19

spot_img

Bring Me My Horizon: ในวันที่คอนเสิร์ตไม่จำเป็นต้องอยู่ที่อารีน่าเท่านั้น

ไม่รู้ว่าทำไม โสตประสาทการรับรู้เรื่องเวนิวคอนเสิร์ตของเราสำหรับวงดนตรีใหญ่ๆ ระดับโลกนั้นจะยึดโยงอยู่กับอิมแพ็ก อารีน่า เมืองทองธานี และสนามรัชมังคลากีฬาสถานเท่านั้น ประมาณว่า ในยุคก่อน ถ้าไม่ใช่สองเวนิวนี้ ดูเหมือนจะไม่สมศักดิ์ศรีวงดนตรีระดับโลกเท่าใดนัก แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าวงดนตรีระดับโลกเหล่านั้นแฟนเพลงไม่หนา (หรือเงินไม่หนาพอ) ในประเทศไทย ภาวะความเสี่ยงจากการขายบัตรไม่หมด หรือเวนิวไม่เต็มก็ดูจะตกไปอยู่ที่ผู้จัดเต็มๆ และก็ไม่รู้ว่าทำไมอีกเหมือนกัน ในโลกยุคใหม่ที่จู่ๆ กรุงเทพมหานครก็ดูจะกลายเป็นเมืองคอนเสิร์ตขึ้นมาภายในระยะเวลาไม่ถึงห้าปีดี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีผู้จัดหน้าใหม่ที่กล้าเสี่ยงมากขึ้น แฟนๆ ของวงที่กล้าจ่ายมากขึ้น และอาจจะด้วยการตอบรับของวงเองที่พร้อมจะเล่นในเวนิวขนาดย่อมลงมาอีกนิด อาจจะด้วยเหตุผลในการใกล้ชิดกับแฟนเพลง...