Tag: binoculars

spot_img

แฟนกล้อง Leica อย่าพลาด คอลเลกชั่นกล้องส่องทางไกล Leica X Hermes

Leica เป็นเริ่มต้นผลิตกล้องส่องทางไกลนานกว่า 111 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการชมการแข่งขันกีฬาที่ผู้ชมต้องยืนห่างจากจุดแข่งขันเป็นระยะทางไกล และครั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ Leica จึงจับมือการ Hermes เพื่อสร้างกล้องส่องทางไกล Ultravid ในรูปแบบจำนวนจำกัดสำหรับแฟนๆ ที่ต้องการสะสมและเก็บไว้ในคอลเลกชั่น ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองแบรนด์เคยจับมือกันออกคอลเลกชั่นกล้องถ่ายรูปออกมาแล้วและกล้องถ่ายรูปคอลเลกชั่นก่อนๆ กลายเป็นของสะสมเพิ่มมูลค่าไปโดยปริยายอีกด้วย คอลลเลกชั่นกล้องส่องทางไกลที่จะออกมาให้จับจองในปีนี้จะแบ่งออกเป็นสองเวอร์ชั่นคือ the Leica Ultravid 8x32 HD Plus “Edition Hermès” the Leica Ultravid 10x32...