Tag: B.zero1 ROCK

spot_img

BVLGARI B.ZERO1 ROCK

B.zero1 ROCK อวดโฉมงานออกแบบที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องบุคลิกเฉพาะตัวและความเป็นปัจเจกบุคคลของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้ส่งสารแห่งความเป็นอิสระ ความแข็งแกร่ง และความกล้าบ้าบิ่น ทั้งเหล่าร็อคเกอร์ที่กล้าแสดงออกอย่างไม่กลัวเกรง