Tag: Around the World

spot_img

Around the World in 360° Degrees : 3 Years Epic Selfie

ใครว่าเซลฟี่ (selfie) เป็นเรื่องของสาวแอ๊บ หนุ่มแอ๊บเท่านั้น อเล็กซ์ แชกอน (Alex Chacon) หนุ่มชาวอเมริกัน สร้างสรรค์เซลฟี่อย่างมีสาระ เขาเดินทางกว่า 36 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 600 วัน ซึ่งคำนวณระยะทางในการเดินทางทั้งหมดนี้ไม่ต่ำกว่า 200,000 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเดินทางบนบก ลงน้ำ ขึ้นเขา หรือทะเลทราย ฯลฯ...