Tag: 9 Qualities The Most Successful CEOs

spot_img

9 Qualities The Most Successful CEOs

"ใช่เพียง ความซื่อสัตย์ ที่พึงมีในตัวผู้นำเท่านั้น แต่ถ้าคุณไม่มีจุดยืนในความคิดสร้างสรรที่พัฒนาต่อไปในทางที่ดี ก็คงไม่มีใครจดจำคุณได้หรอก" นั่นเป็นคำพูดชวนคิดของ Robert Scoble (ฺบล็อกเกอร์ชื่อดัง)ที่ทิ้งท้ายไว้ ชวนให้ทุกคนหันมาคิดตามถึงสิ่งที่ผู้นำควรจะเป็น เช่นนั้น นิตยสาร ลอปติมัม จึงขอนำเสนอ "9คุณสมบัติอันพึงมีในตัวผู้นำที่ประสบความสำเร็จ " เพื่อปลุกความคิดการเป็นผู้นำของคุณให้เป็นที่จดจำอย่างมืออาชีพ 1.มีความน่าเชื่อถือในคำพูด "คิดดี พูดดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง" นั่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติแรกๆที่ผู้นำองค์กรควรมีอยู่ในการบริหารงาน เพราะเพียงคำพูดบางคำหรือวลีเด็็ดที่โดนใจ ล้วนสร้างให้เกิดแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรที่ร่วมงานอยู่ในองค์กรรวมไปถึงผู้คนอื่นๆที่ได้ยินอีกด้วย แต่นั่นต้องมาจากรากฐานของความเป็นจริงที่เป็นอยู่มิใช่การขายฝันหรือสร้างภาพไปวันๆเท่านั้นเอง 2.สร้างสรรบริษัทบนรากฐานการสร้างวัฒนธรรม ฟังดูอาจมีงงอยู่บ้าง แต่นั่นเป็นเพราะการสร้างสรรบริษัทหรือองค์กรที่แข็งแรงล้วนมาจากการคิดที่แตกต่างอย่างมีเหตุและผลจึงจะทำให้มีจุดยืนอยู่ได้ในโลกที่แปรผันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ ดูอย่าง...