Posts

5 ข้อปฏิบัติเพื่อฝึกสร้างสุข

Untitled-2

1.ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องนินทา ทุกคนเกิดมาล้วนเคยถูกนินทาแน่นอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทาให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” เรายังเป็นคนที่มีตัวตน เป็นคนที่มีคนสนใจ คนไม่รู้จริงจะพูดไปเรื่อย พี่สาวยังนินทาน้องชาย นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราฝึกตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละที่เราจะไม่ถูกนินทา

2.ฝึกให้ตัวเองเข้าใจธรรมชาติ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องธรรมชาติ “สุข ทุกข์” เป็นเรื่องธรรมชาติ เวลามีความสุขก็ให้รู้ไว้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เหมือนกัน เวลามีความทุกข์ “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” ไม่มีเรื่องราวไหนอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

3.ฝึกให้ตัวเองยอมเสียเปรียบ การที่คนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่ยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่ บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบเลย อีกไม่นานคนนั้นจะเป็นคนเสียสติ เป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข

4.ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากการเป็นทาสเงิน เราต้องรู้จักหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ที่ใช้อยู่ก็ดีแล้ว นาฬิกาที่ใช้อยู่ก็ดีแล้ว เสื้อผ้าที่ใช้อยู่ก็ดีแล้ว พอใจกับมัน การที่เราจะเลิกเป็นทาสเงิน เราต้องรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อพอก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มากกว่าการหาเงิน

5.ฝึกให้ตัวเองพูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากกว่านั้น จะถูกจะผิดก็แล้วแต่ ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัว