Tag: 24sekki

spot_img

เผยโฉมนาฬิกาซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก Grand Seiko GMT ฉลองความงามของ 4 ฤดูกาลในประเทศญี่ปุ่น

ฤดูกาลในประเทศญี่ปุ่น จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ฤดู และในแต่ละ 4 ฤดู จะถูปแบ่งย่อยออกเป็น 6 ช่วง ทั้ง 4 ฤดูกาลจะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลหนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่งเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน ทำให้ธรรมชาติของเวลามีความใกล้ชิดกับสัมผัสแห่งความรู้สึกของเรามากยิ่งขึ้น นาฬิกา GMT แต่ละเรือนเหล่านี้เป็นผลงานที่ได้รับการรังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับ 24 ช่วงฤดูย่อยในรอบ 1 ปีหรือที่เรียกว่า 'Sekki' (เซกกิ) ...