L’Optimum Thailand – Fashion "Enchanté Bangkok"

จากปารีสสู่กรุงเทพฯกับคอลเลกชั่นล่าสุดประจำฤดูใบไม้ร่วงปี 2013-14 บินตรงสู่เส้นทางประวัติศาสตร์ค้าขายในยุคนีโอ-เรอเนสซองส์และนีโอ-คลาสสิกกลางเมืองเก่ากรุงเทพฯ

L’Optimum Thailand

L’Optimum Thailand

Mercedes Benz E-Class Coupé & Cabriolet 2014

L’Optimum TV Presents Mercedes Benz E-Class Coupé & Cabriolet 2014 launch party.