FENDI กับโครงการความหลากหลายทางชีวภาพภายในเมือง ด้วยการร่วมมือกับ AzzeroCO2 และ La Nuova Arca 

Share This Post

- Advertisement -

ณ กรุงโรม, 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เพื่อเป็นเกียรติแก่วันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพสากล FENDI มีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ AzzeroCO2 และสหกรณ์สังคม La Nuova Arca สำหรับโครงการความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองที่น่าประทับใจ เพื่อฟื้นฟูป่าสนใน Falcognana ซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงโรม

AzzeroCO2 เป็นสมาคมที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นโดย Legambiente และ Kyoto Club ในปี ค.ศ. 2004 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงการเป้าหมายที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม FENDI ได้ร่วมมือกับ AzzeroCO2 วินิจฉัยป่าสนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงซึ่งล้อมรอบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดำเนินการโดย La Nuova Arca ซึ่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนชี้แนะผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ป่าสนที่มีอายุนับศตวรรษตั้งอยู่ใน Falcognana ถูกคุกคามโดยปรสิตที่ติดเชื้อ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการรักษาต้นสนที่ป่วย ขณะเดียวกันยังฟื้นฟูความหลากหลายของพืชพรรณ โดยการปลูกต้นโฮล์มโอ๊คจำนวน 14 ต้นพร้อมกับพืชชนิดอื่น ๆ อีก 180 ชนิดที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของภูมิภาคนี้ การเลือกสรรพืชพรรณอย่างพิถีพิถันนี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็สร้างสวนพฤกษศาสตร์ที่ส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

การมีส่วนร่วมของ La Nuova Arca ได้เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้กับโครงการ พื้นที่กลางแจ้งเหล่านี้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือเชิงนิเวศและการศึกษา สำหรับผู้อยู่อาศัยในบ้านของสหกรณ์ ซึ่งจะดูแลพืชพันธุ์ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมให้ความรู้ในชุมชน

FENDI มีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ La Nuova Arca และ AzzeroCO2 เป็นเวลาสองปีในโครงการที่มีความหมายนี้ ก้าวสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ FENDI จะร่วมกับพนักงานผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน)

ความพยายามในการฟื้นฟูป่าครั้งนี้มีส่วนช่วยให้คำมั่นสัญญาที่กว้างขึ้นของ LVMH ในการสนับสนุนการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูพื้นที่ที่อยู่อาศัย 5 ล้านเฮกตาร์ (50,000 ตารางกิโลเมตร) ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ FENDI ต่อโครงการที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและค่านิยมสังคมที่แข็งแกร่งในอิตาลี

- Advertisement -