รู้หรือไม่ว่า กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วนะ!

Share This Post

- Advertisement -

รู้หรือไม่ว่า กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่านมติของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามในทวีปเอเชีย (ต่อจากไต้หวันและเนปาล) และเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายรองรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน 

ลอฟฟีเซียล ออมส์ ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้สำเร็จได้ในที่สุด… แม้ว่าจะมีผู้คัดค้านถึง 10 เสียงก็ตาม 

ประโยชน์ของ “สมรสเท่าเทียม” ไม่ว่าจะเพศสภาพใดก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสได้และยิ่งไปกว่านั้นจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐได้ อาทิ เช่น 

1)ไม่ว่าจะมีเพศสภาพใดเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้วถือเป็นคู่สมรสที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย 

2)มีการใช้คำนำหน้าที่บ่งบอกเพศเป็นกลางมากขึ้น เช่น  สามี-ภรรยา เป็น “คู่สมรส”, ชาย-หญิง เป็น “บุคคล”, บิดา-มารดา ปรับเป็น “บุพการี”

3)ได้รับความคุ้มครองด้านกฎหมายมากขึ้น ความเสมอภาค มีสิทธิในการหมั้นหมาย, จดทะเบียนสมรส รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของกันและกัน สิทธิเป็นผู้จัดการแทนในทางกฎหมายอาญาแบบเดียวกับ สามี-ภรรยา, สิทธิรับมรดกและที่สำคัญคือ สามารถเซ็นยินยอมในการรักษาพยาบาล 

4)สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม ครอบคลุมไปถึงการเบิกจ่ายค่ารักพยาบาลอีกด้วย 

5)คู่สมรสมสามารับบุตรบุญธรรม และสามารถใช้นามสกุลคู่สมรสได้ แต่จะต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี

6)เปลี่ยนอายุในการจดทะเบียนสมรส จากเดิม 17 ปี เป็น 18 ปี ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก (หากอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน)

- Advertisement -