สรุปผลประกาศรางวัล 96th Academy Awards

Share This Post

- Advertisement -

สรุปรางวัล ณ งาน Oscars Awars ครั้งที่ 96 ประจำปี 2024 ที่จัดขึ้น ณ โรงละคร Dolby Theatre ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ Cillian Murphey จากเรื่อง Oppenheimer

รางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม ได้แก่ Christopher Nolan จากเรื่อง Oppheimer

รางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Oppenheimer และนอกจากนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลสาขาการตัดต่อภาพยนตร์ยอดและรางวัลสาขาภาพยอดเยี่ยมเยี่ยม และ รางวัลสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วย

รางวัลสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ “What Was I Made For ? ” โดย Billie Eilish จากภาพยนตร์เรื่อง Barbie

รางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ Emma Stone จากเรื่อง Poor Things

รางวัลสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและรวมไปถึงรางวัลแต่งหน้าและออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมเช่นกัน และ รางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมจากเรื่อง Poor Things

รางวัลอื่นๆ

 • สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Screenplay)

Anatomy of a Fall

 • สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม (Best Adapted Screenplay)

American Fiction

 • สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)

Robert Downey Jr. จากเรื่อง Oppenheimer

 • สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)

Da’Vine Joy Randolph จากเรื่อง The Holdovers

 • สาขาเอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature Film)

The Boy and the Heron

 • สาขาออกแบบเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound)

The Zone of Interest

 • สาขาภาพยนตร์ขนาดสั้นยอดเยี่ยม (Best Live Action Short Film)

The Wonderful Story of Henry Sugar

 • สาขาเอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยม (Best Animated Short Film)

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

 • สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)

Godzilla Minus One

 • สาขาสารคดีขนาดสั้นยอดเยี่ยม (Best Documentary Short Subject)

The Last Repair Shop

 • สาขาสารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Feature)

20 Days in Mariupol

 • ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best International Feature Film)

The Zone of Interest

Photo Credits: Cillian Murphy in “Oppenheimer” (Courtesy of Universal Pictures),Far Out / Universal Pictures, Billie Eilish What Was I Made For MV, Atsushi Nishijima via Searchlight Pictures

- Advertisement -