MB&F HM11 Architect

Share This Post

- Advertisement -

Author: Sethapong Pawwattana

Photography: Courtesy of MB&F

นาฬิการูปทรงแปลกตานี้เปี่ยมด้วยฟังก์ชันและความสะดุดตา ด้วยรูปทรงที่ท้าทายจินตนาการชวนให้นึกถึงสถาปัตยกรรมยุคซิกส์ตี้ส์ที่ตอบสนองด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ใครจะมองว่านาฬิกาดีไซน์นี้ดูคล้ายดอกไม้สี่กลีบหรือวิหารแห่งเทคโนโลยีด้วยทางเข้ารูปกลมสี่ทางไปสู่ส่วนตรงกลางของวิหาร โดยส่วนปลายของแต่ละแฉกนั้นบอกเวลาชั่วโมง นาที การสำรองพลังงานและอุณหภูมิ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ MB&F วิจัยแล้วว่าเป็นสิ่งที่คนใช้นาฬิกานี้ต้องการทราบ

ตัวเรือนมีสองรุ่น หน้าปัดไทเทเนียมเกรด 5 และหน้าปัดสีน้ำเงิน ผลิตจำกัดเพียง 25 เรือน หรือหน้าปัดไทเทเนียมเกรด 5 และเรดโกลด์ ทำจำกัดเพียง 25 เรือน แต่ละเรือนมีขนาด 42 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 23 มม. (สูง) กลไกบอกเวลาสามมิติที่มีเฟือง bevel gears ประกอบด้วยกรงทูร์บิญงแบบ flying tourbillon บอกเวลาชั่วโมงและนาที ตัวบ่งชี้พลังงานสำรอง และการวัดอุณหภูมิ พัฒนาขึ้นโดย MB&F ไขลานด้วยมือ (โดยการหมุนทั้งตัวเรือนตามเข็มนาฬิกา) สำรองพลังงาน 96 ชั่วโมง จำนวนส่วนประกอบของกลไก 364 ชิ้น จำนวนอัญมณี 29 จุด ส่วนประกอบที่โปร่งใสเป็นคริสตัลแซฟไฟร์ที่ด้านบน ด้านหลัง และกระจกที่ครอบจอแสดงผลแต่ละห้องจะเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ความสวยงามของกลไกฟลายอิ้งทูร์บิญงที่อยู่ตรงกลางเป็นเสมือนหัวใจของบ้าน ที่เชื่อมกับท้องฟ้าภายใต้หลังคาแซฟไฟร์ทรงโดมสองชั้นอย่างเหมาะเจาะ สำหรับกลไกที่มีทั้งเชิงพื้นที่และเชิงหน้าที่ ณ จุดกำเนิดของนาฬิกา สะพานด้านบนที่มีรูปทรงสี่แฉกทำให้นึกถึงรูปทรงของหน้าต่างในวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ หรือบางทีอาจเป็นรูปร่างของ zygote ที่กำลังแบ่งเซลล์ ในขณะที่มีการตั้งครรภ์ จากแกนหมุนนี้ ปริมาตรสมมาตรสี่ปริมาตรยื่นออกไป ทำให้เกิดห้องพาราโบลาสี่ห้องของบ้านที่เป็น HM11 Architect

- Advertisement -