Patek Philippe Calatrava Ref. 5224R-001

Author: Sethapong Pawwattana

Photography: Courtesy of Patek Philippe

Patek Philippe ได้ขยายขอบข่ายนาฬิกาสำหรับการเดินทางและนาฬิกาที่มีกลไกความซับซ้อน เพื่อรองรับการใช้งานประจำวันในรูปแบบนาฬิกาโมเดลคาลาทราวา ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นทราเวลไทม์ บอกเวลาสองเขตเวลา ร่วมกับความเป็นเลิศของการแสดงเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่คาลิเบอร์ 31-260 PS FUS 24H กลไกไขลานอัตโนมัติใหม่ที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมด้านเทคนิค ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน สะท้อนความโดดเด่นด้วยตัวเรือนโรสโกลด์ขนาด 42 มม. สง่างดงามพร้อมหน้าปัดและสายนาฬิกาสีกรมท่า

ฟังก์ชั่นทราเวลไทม์ที่มีความโดดเด่นของการแสดงเวลาโซนที่ 2 (ประกอบด้วยเข็มชั่วโมง 2 เข็มที่ศูนย์กลาง โดยเข็มหนึ่งสามารถปรับให้เดินหน้าและถอยหลังทีละ 1 ชั่วโมง) ประสบความสำเร็จอย่างสูงมาก ทั้งในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน และการอ่านค่าที่ชัดเจน

กลไกคาลิเบอร์ 31-260 PS FUS 24H กลไกไขลานอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นทราเวลไทม์ บอกเวลาสองเขตเวลาของเวลาท้องถิ่นและเวลาที่บ้าน โดยแสดงเวลา 24 ชั่วโมง แสดงเวลาวินาที สำรองพลังงาน 48 ชั่วโมง

การทำงานของเม็ดมะยมแบบ 3 จังหวะ กดเข้าที่ตำแหน่งปกติเพื่อไขลานนาฬิกา ดึงออกที่ตำแหน่งกลางเพื่อตั้งเวลาท้องถิ่นให้เวลาเดินหน้าหรือถอยหลังเปลี่ยนแปลงทีละ 1 ชั่วโมง ดึงออกทั้งหมดเพื่อตั้งเวลาทันทีสำหรับเวลาที่บ้าน เวลาท้องถิ่น และนาที ด้วยฟังก์ชั่น ‘stop seconds’

หน้าปัดนาฬิกาสีกรมท่า การตกแต่งที่ตัดกัน (ลวดลายวงเกลียวกลางหน้าปัด ลวดลายวงเกลียวจากการขัดซาตินบริเวณพื้นที่วงของการบอกเวลาชั่วโมง ลวดลายก้นหอยบริเวณเคาน์เตอร์บอกเวลาวินาที ขอบรอบวงประกายชมพู) สายนาฬิกาหนังลูกวัวสีกรมท่า ลายนูบัคตัดกับตะเข็บสีครีมเย็บด้วยมือ หัวเข็มขัดทำจากโรสโกลด์