KAWS:HOLIDAY จัดแสดงรอบโลก ณ อินโดนีเซีย

KAWS:HOLIDAY ยังคงออกทัวร์จัดแสดงรอบโลก โดยครั้งนี้ทำให้สร้างปรากฏการณ์ในอินโดนีเซีย นำเสนอ KAWS “ACCOMPLICE” ที่มีชื่อเสียง ณ ‘Prambanan Temple Park Complex’ ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

‘Prambanan Temple Park Complex’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1991 และเต็มไปด้วยประติมากรรมหินที่มีจำนวนมาก โดยวัดนี้นั้นอุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ชิ้นงาน KAWS ที่ได้จัดแสดงนั้นมีความสูงถึง 47 เมตร ยาว 45 เมตร โดยไซต์นี้นั้นนับเป็นประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดของตัวศิลปินจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดแสดงถึงวันที่ 31 สิงหาคม