คบเพลิง ‘Olympics Games 2024’

ชมคบเพลิงที่ออกแบบใหม่ของ ‘Olympics Games’ อย่างเป็นทางการในปี 2024 ที่รังสรรค์โดยคุณ Mathieu Lehanneur นักออกแบบชาวฝรั่งเศส โดยคบเพลิงนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของความเท่าเทียม คลื่นน้ำ และความสงบ 

ออกแบบให้มีความสมมาตรทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง การดึงน้ำมาเป็นองค์ประกอบนั้นได้อ้างอิงแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านตัวเมือง และแสงสะท้อนผ่านเอฟเฟกต์ 3 มิติ ลวดลายการสั่นสะเทือนบนคบเพลิงจำลองระลอกคลื่นและการเคลื่อนไหวของน้ำ ในส่วนของความสงบสุขนั้นถูกอ้างถึงผ่านรูปทรงที่โค้งมนเพื่อแสดงถึงความอ่อนโยน ความเอื้ออาทร และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะมีการผลิตคบเพลิงโอลิมปิก Paris 2024 ทั้งหมด 2,000 ชิ้น ซึ่งน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 5 เท่า เพื่อลดผลกระทบด้านการผลิต