ไขข้อข้องใจ! เพราะเหตุใด ‘สีดำ’ ถึงเป็นสีที่ถูกหลายๆ คนมองว่า ‘ไม่มงคล’

‘สีดำ’ เป็นช้อยส์สีในลำดับต้นๆ ที่หลายคนมักจะนึกถึงเมื่อเวลาคิดไม่ออกว่าจะสวมใส่สีอะไร แต่สีดำสุดที่รักของใครหลายๆ คนนับว่าเป็นที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสีไม่มงคลหรือเป็นสีที่ไม่ดี ตามความเชื่อและวัฒนธรรมในหลายส่วนของโลก ด้วยความเชื่อเพร้อมหตุผลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับสีดำนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพราะสีดำมักจะสัมผัสติดสัมผัสกับความมืด ความโศกเศร้า

  • ตามความเชื่อทางศาสนาในบางประเทศ สีดำมักถูกใช้ในพิธีพิจารณาเกี่ยวกับความท้าทาย ความหมายของความเห็นใจและความกรุณา ในขณะที่สีขาวมักเป็นสีที่ถูกใช้ในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพิธีเชิงบวก และสีแห่งความสุข
  • ศิลปะและการแต่งกาย ในหลายสถานการณ์ สีดำถูกมองว่าเป็นสีที่มีความเป็นคลาสสิกและทันสมัย แต่ก็มักมีการใช้หลีกเลี่ยงในบางความหมาย เกี่ยวกับการแต่งกายในหมู่คนบางกลุ่ม เช่น พิธีการงานศพและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าโศกเศร้า
  • ความเชื่อทางสัญญาณ สีดำมักถูกพิจารณาเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและเฝ้าระวัง ที่ผ่านมาความสำคัญของสีดำเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเชื่อไว้วางใจ ที่จำเป็นต้องระวังให้ดีเพื่อป้องกันความน่าเชื่อถือที่ไม่ดี
  • อารมณ์ความรู้สึก การสื่อสารและวิธีการคิดของมนุษย์มักเชื่อว่าสีสว่างส่งผลต่ออารมณ์ของเรา สีดำที่มืดมนมักมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเศร้า ความทุกข์ทรมาน และความกดดัน ในขณะที่สีสว่างมักเชื่อว่าส่งผลต่อสีชีวิตและความสุข

การมีความเชื่อที่มาเกี่ยวข้องกับสีนั้น มีความหลากหลายอยู่ทั่วโลก สำหรับแต่ละวัฒนธรรมและศาสนา สีดำอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป และสามารถมีผลกระทบต่อความเชื่อและวัฒนธรรมในการใช้สีดำในชีวิตประจำวันของคนในสังคมที่แตกต่างกันไปด้วยกัน ดังนั้นหากจะสวมใส่สีดำหรือสีใด สิ่งแรกที่คำนึงคือเรื่องของ ‘กาละเทศะ’ ที่หลายๆ คนไม่ควรละเลยครับ