ส่องภาพเบื้องหลังของหนังเรื่อง ‘Barbie’

พาไปส่องภาพ Barbieland เบื้องหลังของหนังเรื่อง ‘Barbie’ ผู้เก็บภาพบรรยากาศสนุกสนานในกองถ่ายโดยคุณ @r0bharris