Dior เผยบีซแวร์คอลเล็กชั่น ที่สร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Parley for the Oceans 

Share This Post

- Advertisement -

DIOR เผย Beachwear แคปซูลคอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ร่วง 2023 โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ฝั่งบุรุษ Kim Jones ที่สร้างสรรค์ร่วมกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Parley for the Oceans นับเป็นปีที่สอง ที่ทั้งสองฝ่ายจับมือร่วมกัน โดยศูนย์กลางเครือข่ายปฏิบัติการรับมือต่อภัยคุกคามระบบนิเวศมหาสมุทรผ่านกลยุทธ์ดำเนินงานที่เรียกว่า Parley AIR : Avoid (หลีกเลี่ยง), Intercept (สกัดกั้น) และ Redesign (สร้างใหม่) ได้นำมาซึ่ง Beachwear Capsule คอลเล็กชันเฉพาะกิจ ประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกายชายหาดชุดสำคัญ อันเป็นบทสะท้อนถึงความปรารถนาของ House of Dior ในการพัฒนาธุรกิจแฟชัน ให้รุดหน้าบนหนทางเพื่อความยั่งยืนด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม ด้วยการหลอมรวมนโยบายสู่ความยั่งยืนเข้ากับงานออกแบบจุดประกายความปรารถนา Beachwear Capsule คอลเล็กชันนี้คือการจารึกเจตจำนงใหม่ ในการรังสรรค์แฟชันแห่งอนาคตจากการปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และกระบวนการ ตลอดจนกรรมวิธีสรรค์สร้างผ่านการร่วมงานกับหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติ

- Advertisement -