Patek Philippe“Rare Handcrafts 2023”

Share This Post

ใครที่หลงใหลในศิลปะแห่งเครื่องบอกเวลาชั้นสูงคงต้องการไปชมนิทรรศการนี้ด้วยตาตนเอง ถ้าใครมีโอกาสไปสวิสต์เซอร์แลนด์และได้ไปกรุงเจนีวา ที่ Plan-les-Ouates เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Patek Philippe (ปาเต็ก ฟิลลิปป์) และเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ “งานฝีมือที่หาได้ยาก 2023”(“Rare Handcrafts 2023”) ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 67 ชิ้น ได้แก่ นาฬิการูปทรงโดม และนาฬิการูปทรงโดมขนาดเล็กจํานวน 22 เรือน นาฬิกาตั้งโต๊ะจํานวน 3 เรือน นาฬิกาพกจํานวน 12 เรือน และ นาฬิกาข้อมือ จํานวน 30 เรือน)

- Advertisement -


ผลงานทั้งหมดสะท้อนถึงพรสวรรค์และความสามารถอันหลากหลายของงานฝีมือ เทคนิคการประดับตกแต่งนาฬิกาจํานวนมากที่ถ่ายทอดกันมาจากในอดีตเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 5 ศตวรรษ นําไปสู่งานศิลปะฝีมือชั้นสูง อาทิ การแกะสลักด้วยมือ การสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่ การประดับตกแต่งอัญมณี และ การเคลือบลงยาอินาเมลในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งสืบทอดกันมา เช่น การเคลือบลงยาอินาเมลแบบกรองด์เฟอ คลัวซอนเน่ การระบายสีรูปภาพขนาดเล็กบนการเคลือบลงยาอินาเมล การเคลือบลงยาอินาเมลแบบไปยอนเน่ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบฟลินเก้ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบชองป์เลอเว่ และการเคลือบลงยาอินาเมลแบบกลีซายล์
ปาเต็ก ฟิลลิปป์ได้ใช้ความเชี่ยวชาญทางนวัตกรรมอีกหลายด้านเพื่อการผลิตนาฬิกา เช่น การฝังประดับบนไม้ขนาด เล็ก และการเคลือบลงยาแบบลองวีย์บนวัสดุแบบเซรามิค นอกจากนั้นยังได้แสดงผลงานฝีมืออันพิเศษล้ำเลิศ ด้วยการนําเสนอเทคนิคการสร้างสรรค์เพิ่มเติม ที่เรียกว่า “เทคนิคผสมผสาน” ตัวอย่างเช่น การเคลือบลงยาอินาเมลคลัวซอนเน่ ร่วมกับการสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่ หรือการสลักลวดลายด้วยมือร่วมกับการฝังประดับบนไม้ขนาดเล็ก
งานนิทรรศการที่ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน เน้นให้เห็นถึงความดั้งเดิม ความน่าอัศจรรย์ และการประดับ ตกแต่งที่เป็นเอกลักษณอ์ ย่างยิ่ง โดยมีการออกแบบการจัดแสดงงานเป็น 2 พื้นที่หลัก โดยโซนแรกเป็นการชื่นชมสรรเสริญต่อธรรมชาติ


นาฬิกาที่จัดแสดงอยู่ในห้องแสดงนิทรรศการ(ซาลอน)ซึ่งมองออกไปเห็นวิวของทะเลสาบ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความงดงามและน่าหลงใหลของธรรมชาติ สะท้อนผ่านการประดับตกแต่งที่งดงามเป็นเลิศ มีสัตว์ประเภทต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการรังสรรค์ภาพวาดสัตว์เคลื่อนไหวที่มีชีวิต เช่น นาฬิกาพก “เสือดาว” (“Leopard”) Ref. 995/137 J-001 นําเสนอเทคนิคผสมผสานของการประดับตกแต่งอัญมณี จากการผนวกกันของ การฝังประดับบนไม้ขนาดเล็ก (ชิ้นส่วนที่เล็กมาก 363 ชิ้น และการฝังประดับ 50 ชั้นด้วยไม้ชนิดต่างๆ จํานวน 21 ประเภท) การแกะสลักด้วยมือ และ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบชองป์เลอเว่
โลกแห่งทะเล ซึ่งนําเสนอผ่านภาพวาดที่มีองค์ประกอบซับซ้อนสูง ดังเห็นได้จากนาฬิกาข้อมือคาลาทราวา Ref. 5077/100R-064 ภาพ “ปลากระเบนแมนตา (Manta Rays) ที่ปรากฎอยู่บนสีพื้นสีน้ําตาลทราย” บนหน้าปัด ทองคําซึ่งรังสรรค์จากการแกะสลักด้วยมือร่วมกับลวดลายเส้นของคลื่นที่ให้ความรู้สึกของทรายพัดกระเพื่อมผนวกด้วยการเคลือบลงยาอินาเมลแบบกรองด์เฟอ คลัวซอนเน่ ในบริเวณภาพทะเลแบบโปร่งแสง และบริเวณภาพตัวปลา แบบทึบแสง
สิ่งอื่นๆ ที่นํามาใช้สร้างสรรค์ประดับบนนาฬิกาข้อมือ ซึ่งนําเสนอในรุ่นลิมิตเต็ท เอดิชั่น เช่น เพนกวิน โดยท่ีภาพของ เพนกวินปรากฎในรูปแบบคร่ึงตัวบนบก และครึ่งตัวอยู่ใต้ผิวน้ํา อันเป็นการผสมผสานของภาพท่ีชัดเจนมากกับภาพท่ี เลือนลางในแง่ศิลปสัจนิยม กลุ่มของปลากระเบนที่รวมตัวเป็นรูปทรงเรขาคณิต ปลาบินว่ายอยู่เหนือคลื่นของทะเลที่ รังสรรค์จากการแกะสลักด้วยมือ และปลาจากทวีปเอเชียหลายประเภท เช่น ปลาทองหัวสิงห์ และปลาคราฟ นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับความสนใจเช่นกัน ดงั ตัวอย่างของนาฬิกาข้อมือโกลเด้น อีลิป รุ่น 5738/50G-026 ที่มีการนํา “นกกระยางขาว” (“White Egrets”) รังสรรค์อยู่บนหน้าปัดเคลือบลงยาอินาเมลแบบคลัวซอนเน่ ดังภาพญี่ปุ่นใน ทศวรรษท่ี 1920


นอกจากนี้ดอกไม้จาก 5 ทวีป ได้แก่ ฮอว์ธอร์น แมกโนเลีย ใบกิงโกะ ดอกบัว และ มอส ในลักษณะภาพที่ผลิดอกและใบ ซึ่งนําเสนอความงดงามร่วมกับสีสันโดดเด่นปรากฎภาพอยู่บนนาฬิกาตั้งโต๊ะ สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคความเชี่ยวชาญ อันหลากหลายร่วมกับการเคลือบลงยาอินาเมลบนวัสดุเซรามิค อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์งานผ่านรูปแบบ ของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างดอกไม้และผีเสื้อหรือดอกไม้และนก เพื่อแสดงองค์ประกอบที่งดงามเป็นเลิศ โดยกลุ่มของนาฬิกาข้อมือคาลาทราวา 4 เรือนบนหน้าปัดเคลือบลงยาอินาเมลแบบคลัวซอนเน่ ร่วมกับการสลักลวดลายกิโยเช่ด้วยมือของภาพทัศนียภาพทุ่งข้าวในเมืองหยวนหยาง ประเทศจีน ที่สะท้อนฤดูกาลซึ่งแตกต่างกัน

อีกธีมหนึ่งคือการยกย่องการผจญภัยของมนุษยชาติ นาฬิกาที่นํามาจัดแสดง ณ สถานที่จัดนิทรรศการบนถนน Rue du Rhône เป็นการให้เกียรติแก่ตํานานอันยิ่งใหญ่ สําหรับการผจญภัยของมวลมนุษย์ กลุ่มของนาฬิกาที่อุทิศให้กับรถแข่ง ซึ่งรวมถึงนาฬิกาข้อมือคาลาทราวา Ref. 5189G-001 รุ่น “1948 Nations Grand Prix” และนาฬิกาข้อมือคาลาทราวา Ref. 5189G-011 รุ่น “1956 Alpine Rally” ที่งดงามด้วยหน้าปัดเคลือบลงยาอินาเมลแบบคลัวซอนเน่และการเคลือบลงยาอินาเมลแบบไปยอนเน่ที่นำเสนอภาพของรถยนต์อยู่เบื้องหน้า พร้อมภาพวาดทัศนียภาพที่มีขนาดเล็กเคลือบลงยาอินาเมลเป็นพื้นหลัง ในขณะที่ นาฬิกาตั้งโต๊ะรูปทรงโดม 20149M-001 รุ่น “Racing Cars” ซึ่งมีหน้าปัดเคลือบลงยาอินาเมลแบบคลัวซอนเน่ สะท้อนความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งด้วยขอบวงบอกเวลาชั่วโมงที่มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับพวงมาลัย สร้างสรรค์ด้วยมือบนไม้ประดู่ ร่วมกับลวดลายของแดชบอร์ด โดยสามารถมองเห็นภาพบางส่วนของเบาะนั่งซึ่งหุ้มด้วย หนังแท้


นอกจากนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์อีกหลายช้ินที่เชิญชวนให้เดินทางไปสู่ขอบฟ้าที่แสนไกล อาทิ นาฬิกาข้อมือคาลาทราวาท่ีมีกลไกการ ตีให้เสียงมินิท รีพีทเตอร์ และ ตูร์บิญอง Ref. 5538G-018 รุ่น “Jungle in Bengal” ประดับตกแต่งด้วยภาพวาด ย่อส่วนขนาดเล็กมากบนการเคลือบลงยาอินาเมล หรือ นาฬิกาพก 995/119G-001 รุ่น “Japanese Night” ที่ ประกอบด้วยการแกะสลักภาพพันธ์ไม้ด้วยมือลักษณะนูนต่ำ พร้อมภาพวาดย่อส่วนขนาดเล็กของดวงดาวท่ีเรียงรายในท้องฟ้าบนการเคลือบลงยาอินาเมล และภาพลําธารที่แกะสลักด้วยมือบนไข่มุก นอกจากนั้นแล้วยังมีการนําเสนอ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกา ดังท่ีปรากฎอยู่บนนาฬิกาพก Ref. 992/177J-001 รุ่น “View of Mount Kilimanjaro” และนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปทรงโดมที่นําเสนอภาพปิระมิด และมหาสฟิงซ์แห่งกีซ่า (Great Sphinx of Giza) สําหรับนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งประเทศอเมริกา นําเสนอด้วยภาพที่บรรยายทัศนียภาพของตะวันออกไกล ในขณะท่ีทวีปยุโรป ปาเต็ก ฟิลลิปป์ได้สร้างสรรค์นาฬิกาสะท้อนบรรยากาศงดงามโรแมนติคของ “Rooftops of Paris” หรืออีกตัวอย่างคือ ทัศนียภาพของ “Château de Gruyères” ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


ตํานานของทะเลสร้างแรงบันดาลใจให้กับนาฬิกาหลายเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาเรือนท่ียกย่องให้เกียรติแก่เรือ พายสมัยเก่า และประภาคารในประเทศฝรั่งเศสวัฒนธรรมของโลกก็มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ท่ีใช้สําหรับการบูชาสักการะทาง ศาสนาของประเทศอินเดีย (วัวและเสือ) ไปจนถึงละครหุ่นเงาของจีน นอกจากนั้น งานด้านศิลปะก็ถูกนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน อาทิ นาฬิกาที่ได้รับแรงบรรดาลใจจากภาพวาดที่ ย่ิงใหญ่ หรือเครื่องประดับตกแต่งในรูปแบบและช่วงระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางไปจนถึงยุค 70 กลุ่มนาฬิกาที่หลากหลายจากพิพิธภัณฑ์ปาเต็ก ฟิลลิปป์ การแสดงผลงานอันน่าประทับใจเหล่านี้สมบูรณ์แบบด้วยกลุ่มของนาฬิกางานฝีมือที่หาได้ยากใประวัติศาสตร์ ซึ่งยืม
มาจากพิพิธภัณฑ์ปาเต็ก ฟิลลิปป์ในเจนีวา รวมไปถึงนาฬิกาพกของราชวงศ์ซึ่งสร้างสรรค์ในปี 1909 (P0307) ที่มี อักษรย่อและตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางเคลือบลงยาอินาเมล ร่วมกับตัวเรือนที่ประดับตกแต่งด้วยการสลัก ลวดลายแบบกิโยเช่นอกจากนั้นยังมีนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปทรงโดมเคลือบลงยาอินาเมลคลัวซอนเน่ ซึ่งปาเต็กฟิลลิปป์ นําเสนอในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี 1989 และ นาฬิการุ่นน PE 008 ซึ่งสร้างสรรค์ในรูปทรงของอาคาร ท่ีมีปาเต็กฟิลลิปป์ซาลอนเป็นองค์ประกอบ


นอกจากนี้คนทั่วไปยังเข้าชมการสาธิตทักษะความเชี่ยวชาญด้านศิลปะงานฝีมือที่หาได้ยากจากช่างฝีมือของ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ (การแกะสลักด้วยมือ การสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่ การเคลือบลงยาอินาเมล หรือการฝัง ประดับบนไม้ขนาดเล็ก) งานนิทรรศการดังกล่าวเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่จะได้ชื่นชมนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นล้ำเลิศ ก่อนที่ นาฬิกาเหล่านี้จะได้ถูกส่งไปยังคอลเล็กชั่นส่วนตัวทั่วโลก
การแสดงนิทรรศการ “งานฝีมือที่หาได้ยาก 2023” จะเปิดแสดงแก่สาธารณะในวันที่ 1-15 เมษายน 2023 ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 นาฬิกา (เข้าชมรอบสุดท้ายได้เวลา 17.00 นาฬิกา) ที่ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน เลขที่ 41 ถนน Rue du Rhône ในเจนีวา ผู้เข้าชมงานต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ที่เว็บไซต์ www.patek.com

- Advertisement -