เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลง ท่ีจะนำคุณไปสู่ประสบการณ์ใหม่จาก Aesop Thailand

เมื่อเจ็ดปีท่ีแล้ว Aesop เปิดตัวเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สูตรข้ึนจากส่วนผสมท่ีมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ร้านค้าที่ถูกออกแบบด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย

เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจำข้ึนไปอีกระดับ Aesop ได้ปิดบริการเคาน์เตอร์ทั้ง 6 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมตัวเปิดร้าน Aesop Signature Store แห่งแรกของประเทศไทยในปี 2567 โดยหน้าร้านแบบสแตนด์อะโลน พร้อมมอบบรรยากาศอัน รื่นรมย์อย่างมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและทดลองสินค้า

ในระหว่างน้ี Aesop ได้เปิดบริการช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นทางการท่ี Lazada เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Aesop ไดอ้ย่างสะดวกสบาย ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซท่ีน่าเชื่อถือมากไปกว่านั้น Aesop พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ลมิเต็ดเอดิชั่นและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ตลอดปีทั้งปีผ่าน Lazada