ไฮไลต์จาก Hermès ที่งาน Watches & Wonders Geneva 2023 ครั้งล่าสุด

Share This Post

- Advertisement -

ศิลปินเครมองท์ วิเยร์ (Clément Vieille) ของ Hermès ได้ออกแบบภาพมิติสำหรับพื้นที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในงาน Watches & Wonders ณ กรุงเจนีวาครั้งนี้ ตามแนวคิด The finesse of time หรือ “ความวิจิตรบรรจงแห่งความซับซ้อนเชิงกลไกกาลเวลา” เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จมดิ่งลงสู่แก่นแท้แห่งเวลาอันทรงคุณค่าตามมุมมองของ Hermès  ท่ามกลางบรรยากาศราวกับหลุดไปสู่อีกมิติ ผู้เข้าชมสามารถเลือกเส้นทางของตนได้อย่างอิสระจากพื้นที่ว่างระหว่างบรรดาประติมากรรมลอยตัว ซึ่งถูกติดตั้งอย่างสลับซับซ้อน พร้อมทั้งยังมีช่องไฟที่ส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอและเที่ยงตรงเฉกเช่นการทำงานของเข็มบอกเวลา ชมภาพผลงานได้ด้านล่างเลยครับ

rhunrun เรียบเรียง

- Advertisement -