ลดผลกระทบต่อธรรมชาติของเชื้อเพลิงทางอากาศเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน VALENTINO เข้าร่วมโครงการ SAF CORPORATE PROGRAMME ของ AIR FRANCE และ KLM

– Air France และ KLM และ Maison Valentino มีความภูมิใจที่จะประกาศข้อตกลงเพื่อสนับสนุนโครงการ SAF (Sustainable Aviation Fuel) ของกลุ่มสายการบินที่สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเดินทางที่ยั่งยืนในอนาคต

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งใหม่ในเส้นทางสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงของ Maison Valentino การสนับสนุนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยจิตสำนึกนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำธุรกิจในรูปแบบโมเดลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับแก่นของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและมั่นคง โดยตระหนักรู้ว่าเส้นทางสู่ความยั่งยืนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (และเชื้อเพลิง) สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระดับโลกอีกด้วย

 “การผลิตเชื้อเพลิงหมุนเวียนสำหรับการบินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนของเรา  องค์กรที่สำคัญอย่าง Maison Valentino ได้เข้าใจถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังยึดมั่นในปรัชญาเดียวกันนี้ ด้วยข้อตกลงนี้ เรามั่นใจว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคน้อยลงและทำให้เราสามารถที่จะจัดสรรเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืนในวงกว้างด้วยราคาที่เหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล” Stefan Vanovermeir กรรมการผู้จัดการของ Air France และ KLM East Mediterranean

บริษัทคู่ค้าของ Air France และ KLM อย่าง Maison Valentino จะสามารถคาดการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพวกเขาและยังสามารถกำหนดจำนวนเงินบริจาครายปีที่พวกเขาต้องการมอบให้กับโปรแกรมผ่านโครงการ SAF

Air France และ KLM จะนำเงินสนับสนุนทั้งหมดที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในการจัดหาเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับการบินเพื่อสนับสนุนโครงสร้างของอุตสากรรมการเดินทางทางอากาศไปสู่การมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การลงทุนในโครงการนี้ บริษัทพันธมิตรจะดำเนินการร่วมกันอย่างโปร่งใสเป็นรูปธรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินสีเขียวแห่งนวัตกรรมทางเลือกใหม่

Maison Valentino – ในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรและความมุ่งมั่นที่ถูกยกระดับขึ้นในการปกป้องผู้คนและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม เมซงยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์และรากฐานขององค์กรผ่านบทสนทนาแห่งนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบและตระหนักรู้ การเติบโตในเส้นทางสีเขียวนี้มีความเด่นชัดมากขึ้นเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับการบินคือกุญแจสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เป้าหมายของ Air France และ KLM คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ ผู้โดยสาร/กิโลเมตร ทั้งหมดที่ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548Air France และ KLM ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและหน่วยงานสาธารณะเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Air France และ KLM ได้มีส่วนร่วมในโครงการการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือก โดยในปี 2554 บริษัทสายการบินทั้งสองยังเป็นบริษัทแรกๆ ที่ดำเนินกิจการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ด้วยเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนแสดงให้เห็นว่ายังมีทางเลือกอื่นที่สามารถมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

ณ วันนี้ เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับการบินสามารถผลิตได้จากน้ำมันที่ใช้แล้ว วัสดุรีไซเคิลและเศษไม้จากป่า โดยสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงมอเตอร์ของเครื่องบินและสามารถลดการปล่อยมลพิษได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงทั่วไป  ในขณะที่ความท้าทายหลักในปัจจุบันคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่บริษัทคู่ค้าของ Air France และ KLM สามารถมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยการบริจาคสนับสนุนโปรแกรม

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Air France ได้นำเสนอ Airbus A220-300 ลำแรกประหนึ่งอัญมณีอันล้ำค่าขององค์กรที่โดดเด่นในการส่งของทั้งระยะใกล้และระยะไกล เพื่อช่วยขจัดคาร์บอนของแต่ละภาคส่วนและสอดคล้องกับกลยุทธ์การนำกลับมาใช้ใหม่ของสายการบิน Air France และ กลุ่ม KLM 

ถือเป็นเครื่องบินลำใหม่ที่มีสมรรถนะด้านพลังงานที่ไม่มีใครเทียบได้ รับประกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึง 20% และลดเสียงได้ถึง 34%ความมุ่งมมั่นสู่ความยั่งยืนในครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือสายการบินที่จำเป็นต้องลดต้นทุนอีกด้วย

ในช่วงเวลาที่การรับรู้ถึงสภาพอากาศเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัทหลายแห่ง โปรแกรมสำหรับองค์กรของ SAF เปิดโอกาสให้คู่ค้าของ Air France และ KLM มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย Maison Valentino สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกและการผนึกกำลังกันบนเส้นทางสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าเป็นกลไกที่ยั่งยืนของแบรนด์

rhunrun เรียบเรียง

F gg T ng

a ot o