Hermès Opens Its 19Th Leather Workshop In Saint-Vincent-De-Paul (Gironde)

HERMÈS เปิดเวิร์คชอปเครื่องหนังแห่งที่ 19 ใน SAINT-VINCENT-DE-PAUL (GIRONDE) ทำให้เกิดการสร้างงาน 260 ตำแหน่ง และเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายในการผลิตระดับภูมิภาคในฝรั่งเศส นี่คือโครงการสำหรับช่างฝีมือระดับภูมิภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1837 Hermès ยังคงมุ่งแสวงหาวิธีการดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของการสร้างงานหัตถศิลป์ในด้านวิธีการผลิต อันเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน ทนทาน ความคิดสร้างสรรค์ ความคล่องตัว และนวัตกรรม


Maroquinerie de Guyenne สถานที่ผลิตแห่งแรกในเขต Gironde ของ Hermès ยังคงสืบสานมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางงานฝีมือชั้นเลิศ รวมถึงจิตวิญญาณแห่งการสืบสานองค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของ Hermès ช่างฝีมือหนึ่งในสามจากเวิร์คชอปแห่งอื่นๆ จะมาประจำการที่เวิร์คชอปแห่งใหม่นี้ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านการฝึกฝนและแนะนำแนวทางต่างๆ ให้กับช่างฝีมือฝึกหัด เวิร์คชอปเครื่องหนังแห่งใหม่ของ Hermès ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างงานที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

การฝึกฝนช่างฝีมือให้มีทักษะความชำนาญเป็นเลิศ
Hermès เชื่อมั่นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อการร่วมงานกับพันธมิตรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีการวางกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรและการฝึกฝน ร่วมกับหน่วยงานด้านการหางานของฝรั่งเศส Pôle Emploi หน่วยงานด้านการศึกษา Greta education service และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Charles Péguy ซึ่งตั้งอยู่ใน Eysines การเรียนรู้ด้านงานหัตถศิลป์และการฝึกฝนฝีมือที่ได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเครื่องหนัง (CAP Maroquinerie) ความรู้ความสามารถรอบด้านผสานด้วยทักษะความชำนาญที่ช่างฝีมือจะได้รับ เป็นเครื่องการันตีถึงการสร้างอาชีพที่มีคุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ภายในสถานที่ผลิต ยังให้ความสำคัญกับทักษะของแผนกตัดผืนหนัง และการประกอบ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะความชำนาญจากองค์ความรู้ทั้งสองด้านให้กับช่างฝีมือ

ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เวิร์คชอป Maroquinerie de Guyenne ออกแบบโดย Patrick Arotcharen สถาปนิกจากเมือง Bayonne โดยผลงานออกแบบส่วนมากได้รับแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเวิร์คชอปแห่งนี้เป็นอาคารที่มีความยาว 140 เมตร โครงสร้างหลักทำจากไม้และคอนกรีต ออกแบบโดยเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Hermès ใน “การรังสรรค์สิ่งงดงามภายในสถานที่ที่สวยงาม” เวิร์คชอปทั้ง 8 เป็นสถานที่ทำงานของช่างฝีมือ ล้วนเปิดรับแสงสว่างตามธรรมชาติจากทิศเหนือ ซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับท่าทางและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของช่างฝีมือได้อย่างแม่นยำ
นอกเหนือจากการทุ่มเทให้กับการพัฒนาชุมชนระดับภูมิภาคแล้ว Hermès ยังสนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาพื้นที่เก็บของเก่าขนาด 5.6 เฮกตาร์ (35 ไร่) ด้วยการปลูกต้นไม้กว่า 100 ต้น สร้างความเขียวขจีให้กับพื้นที่ทั้งยังมอบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้พนักงานของ Hermès ได้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2,250 ตารางเมตร ที่ให้พลังงานไฟฟ้ากว่า 40% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และเลือกใช้หลอดไฟ LED นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบการกักเก็บน้ำฝน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านสุขาภิบาลและเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 Hermès ได้เปิดเวิร์คชอปเครื่องหนังในฝรั่งเศสจำนวน 9 แห่ง ส่งเสริมการจ้างงานให้กับช่างฝีมือในการผลิตเครื่องหนังและอานม้ามากกว่า 4,000 คน มีแผนงานที่จะเปิดเวิร์คชอปเครื่องหนัง 3 แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ Louviers (Eure), Tournes (Ardennes) และ Riom (Puy-de Dôme) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้าง รวมถึงคัดสรรบุคลากรและฝึกฝนช่างฝีมือต่อไป