เยอรมนีประกาศส่งเครื่องบินลำเลียงผู้โดยสารไปประเทศอิตาลีเพื่อแบ่งเบาภาระในโรงพยาบาลท้องถิ่น

ในระหว่างที่บางคนขับเครื่องบินเล่นๆ ไปมาในประเทศ ทางการประเทศเยอรมนีอนุมัติเครื่องบินฉุกเฉิน (ICU plane) โมเดล Airbus A310 MedEvac เพื่อลำเลียงผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จากประเทศอิตาลีมารักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลในประเทศเยอรมนี

โดยความจุของเครื่องบินนี้นั้นสามารถรองรับได้ถึง 44 เตียง ซึ่ง 16 เตียงนั้นมีอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยวิกฤติรองรับ และสามารถบรรทุกทีมแพทย์ได้ถึง 25 คน

ในสภาวะแบบนี้… เทคโนโลยี และสภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดครับ ขอให้ยุโรปหายวิกฤติไวๆ