นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“… ความรักของประชาชนนี้มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลก…”
พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2525 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา

โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดงาน Private View ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมเผยถึงความเป็นมาของงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ บอกเล่าถึงนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” พร้อมด้วยผู้ที่เคยถวายงานร่วมเล่าถึงประสบการณ์การถวายงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ และ พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดัง, ปรีดารัตน์และจินตนา กฤติพร ทายาทของน้อย กฤติพร ช่างฉลองพระองค์ ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงว่า
“ ด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรอย่างไม่ทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยโดยแท้ ”

“การไปเยี่ยมราษฎรทุกครั้ง ทำให้เราทั้งสองมีความสุข และชุ่มชื่นในไมตรีจิตของประชาชน…ความจริงที่เราได้ประสบกับตัวเองเช่นนี้ ทำให้เราทั้งสองตั้งใจแน่วแน่ว่า จะพยายามกระทำทุกสิ่งอย่าง เพื่อตอบแทนบุญคุณและน้ำใจของประชาชนที่มีต่อเรา และครอบครัวของเรา…”
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 ณ ห้องจัดแสดง 1 – 2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย