Craftsmanship & Restoration

“นอกจากเป็นประตูสู่การเรียนรู้ มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นแล้ว นิทรรศการหนึ่งๆ จะได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงก็เมื่อมันสามารถช่วยให้ผู้เข้าชมได้สำรวจความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน กระทั่งก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ” หวาง ยิ่วกง, ผู้อำนวยการแผนกพระราชวัง, พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

ปัจจัยที่จะทำให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นอมตะอยู่เหนือกาลเวลา นอกเหนือจากการผลิตสินค้าเพื่อขายแล้ว คือการสรรค์สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ผู้คนเชื่อมโยงภาพลักษณ์ใดภาพลักษณ์หนึ่งเข้ากับแบรนด์ และกระตุ้นให้มีการจับจ่ายสินค้าดังกล่าว เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวเองได้ ซึ่งแบรนด์อย่าง Cartier นั้นก็สามารถยึดโยงภาพลักษณ์ของตัวเองเข้ากับทั้งความหรูหราและความสง่างามของอดีตกาลได้อย่างประสบความสำเร็จ

เมื่อสิบปีที่แล้ว นิทรรศการ Cartier Treasures ถูกจัดขึ้นที่หอศิลป์ประตูอู่เหมิน พิพิธภัณฑ์พระราชวัง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในแง่ของการสานสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับประเทศจีนผ่านแรงบันดาลใจ ทางศิลป์ และความรู้ความชำนาญด้านงานหัตถกรรมที่ Cartier และประเทศจีนมีร่วมกัน และด้วยความสำเร็จในครั้งนั้น นิทรรศการ Boundaries: Cartier and the Palace Museum Craftsmanship and Restoration Exhibition (นิทรรศการก้าวข้ามขอบเขต : หัตถศิลป์และการบูรณะของคาร์เทียร์และพิพิธภัณฑ์พระราชวัง) จึงเกิดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำทั้งสายสัมพันธ์อันดีและภาพลักษณ์อันหรูหราของแบรนด์ให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมอีก

ในครั้งนี้นิทรรศการได้จัดในส่วนพื้นที่ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ โดยมีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,700 ตารางเมตร ซึ่ง Cartier ได้รับเกียรติให้จัดแสดงเป็นนิทรรศการแรก โดยมี Nathalie Criniere เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ออกแบบนิทรรศการทั้งหมด ซึ่งเธอก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฝีแปรงของศิลปินอักษรวิจิตร ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญของศิลปะจีน ทำให้ภาพรวมของนิทรรศการนั้นสอดคล้องไหลลื่นต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม

ชิ้นงานกว่า 800 ชิ้นที่นำมาจัดแสดงในงานนั้นเป็นของโบราณจากราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – 1644) จนถึงปัจจุบัน ถูกเลือกมาจากหลากหลายแหล่ง ไล่ตั้งแต่ Cartier Collection หอจดหมายเหตุของ Cartier คอลเลกชั่นวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สถาบันต่างๆ ของภาครัฐรอบโลก ไปจนถึงคอลเลกชั่นส่วนตัวของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจผ่านการแลกเปลี่ยน และก้าวข้ามขอบเขตใดๆ ก็ตาม เพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่จะอยู่คู่โลกนี้ไปตราบเท่านาน

Author: Pacharee Klinchoo
Photography: Courtesy of Cartier