แสงแห่งตะวัน คลายความทุกข์ (Sunny, your smile ease the pain) โดย ฟายรุฬ ดาร์มะ

ยีโอ เวิร์คช็อปมีความยินดีนำเสนองานแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่สองของ ฟายรุฬ ดาร์มะร่วมกับทางแกลอรี่ โดยจะอยู่ภายใต้ชื่อ “แสงแห่งตะวัน คลายความทุกข์  (Sunny, your smile ease the pain)” 

นิทรรศการดังกล่าวสร้างมาจากของขวัญที่เขาอยากมอบให้พ่อแม่ของเขา โดยชื่อเรียกของนิทรรศการมาจาก เพลงชื่อ “ซันนี่” โดยศิลปินกลุ่ม บอนนี่ เอ็ม เป็นเพลงที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2519 เนื้อเพลงบรรยายถึงการที่พ่อแม่ของเหล่าศิลปินมีความสุขกับวัยเยาว์ของพวกเขา ในวัยที่เขากำลังโตเป็นผู้ใหญ่ ฟายรุฬมักจะผสานคำว่า ‘ซันนี่’ (หรือซัน) กับคำว่า เซนิ (seni) ในขณะที่คำแรกหมายถึงแสงอาทิตย์และนำมาผูกกับช่วงเวลาที่เบิกบาน ส่วนหลังคือคำแปลของคำว่าศิลปะจากภาษามาเลย์ หรือการแสวงหาในสุนทรียภาพ

นิทรรศการจะนำเสนอการแสวงหาในสุนทรียภาพของ ฟายรุฬ ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการเลือกสรรจากช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 ศิลปะของเขายังนำเสนอผ่านการผสมผ้าใบฟอกสี ที่ได้รับการปรับแต่งรูปในรูปแบบดิจิตอล รวมถึงสิ่งทอที่ถูกพับไว้ และผลงานบนกระดาษ

งานนิทรรศการศิลปะมีการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมและเชื้อสายประวัติที่ได้ประกอบเป็นผลงานของ ฟายรุฬ และสามารถเห็นได้ในผลงานของเขา ผลงานของเขานำสิ่งของมาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่ให้นิยามกับสังคมและได้รับแรงบันดาลใจจากการพบเจอสิ่งในอินเตอร์เน็ตและสิ่งสำคัญที่อยู่ในความทรงจำ ผลงานแต่ละชิ้นเอ่ยถึงแต่ละบุคคลหรือชุมชน ผ่านการแถลงการณ์ที่มีนัยกำกวมส่งต่อไปในพื้นที่สาธารณะ โดยมีการแปลความหมายที่ผิดเพี้ยนที่เห็นได้ในคำปราศรัยที่หลอกลวงในยุคปัจจุบัน 

ในการรังสรรค์นิทรรศการชุดนี้ประกอบไปด้วยการสะสมศิลปะหลายชุด และประกอบเข้าเป็นผลงานชิ้นเอกในนิทรรศการ ซึ่งผลงานศิลปะชิ้นนี้คือการจัดแสดงภาพเกี่ยวกับสังคมที่แท้จริง

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2562
งานต้อนรับเปิดตัว: วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. – 19.00 น.
เวลาเปิดแสดง: 11.00 น. – 19.00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์