TOURBILLON DAY บริเกต์เดย์ อัจฉริยะแห่งวงการนาฬิกาผู้คิดค้นระบบ ”ตูร์บิยอง”

Share This Post

- Advertisement -

TOURBILLON DAY

วันนี้เป็นวันครบรอบ 217 ปีของการคิดค้นระบบ Tourbillon สำหรับนาฬิกา เป็นผลงานการคิดค้นระบบกลไกนาฬิกาที่ซับซ้อน ซึ่งอับราฮัม – หลุยส์ บริเกต์ ได้สร้างสรรค์ไว้ให้แก่วงการนาฬิกา บริเกต์ ได้จดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์ ” ตูร์บิยอง” ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ 1801 

ระบบ ” ตูร์บิยอง” ของบริเกต์ นี้นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้าของยุคสมัยนั้น ใช้ระบบการทำงานด้วยการหมุนอย่างสม่ำเสมอของตูร์บิยอง ช่วยชดเชยแรงดึงดูดของโลกที่มีอิทธิพลต่อนาฬิกาได้ บริเกต์ หาวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยการนำอุปกรณ์ต่างๆทุกชิ้นเฟืองที่ที่ควบคุมการทำงานของนาฬิกาเข้าไปรวมไว้ในกรงตูร์บิยอง ที่หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบในหนึ่งนาทีพ ช่วยลดอัตราความไม่เที่ยงของการเดินที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ   

 

 อับราฮัม-หลุยส์ บริเกต์  ผลิตนาฬิการะบบใหม่นี้ได้ 36 เรือน(ระหว่างปี ค.ศ 1805 – 1828 )จนเขาเสียชีวิต ปัจจุบันมีเพียง 10 เรือนที่หลงเหลืออยู่ ในวาระแห่งการครบรอบในวันที่ 26 มิถุนายนศกนี้ จะได้มีการจัดแสดงนาฬิกาพกตูร์บิยอง No.1188 ซึ่งจำหน่ายให้กับ Don Antonio de Bourbon เจ้านายชั้นสูงในราชวงศ์สเปน เป็นชิ้นเอกแสดงในส่วนพิพิธภัณฑ์ของ The House of Breguet ในซูริค นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาพกตูร์บิยอง No. 1176 ที่จำหน่ายโดย อับราฮัม – หลุยส์ บริเกต์ ในปีค.ศ.1809 และ No. 2567 ที่ขายในปีค.ศ.1812 จัดแสดงอีกด้วย

- Advertisement -