สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ภายใต้หัวข้อพืชพื้นเมืองไทยครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับนานาชาติ รวม 25 ประเทศทั่วโลก(นำเสนอพืชในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ) ภายใต้โครงการ Botanical Art Worldwide 2018 โดยมี American Society for Botanical Artists (ASBA) เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์

นิทรรศการครั้งนี้จะมีการจัดแสดงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยจํานวน 69 ภาพโดยศิลปินไทย 52 ท่านจากทั่วประเทศ โดยมีภาพเด่นคือผลงานของพันธ์ุศักดิ์ จักกะพาก ทั้งภาพดอกบัวที่วาดใหม่และสวยเหมือนมีชีวิต และดอกมหาพรหม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาวาดดอกไม้ชนิดนี้ สูจิบัตรรวมภาพวาดที่จัดแสดงและภาพวาดบางส่วนจากประเทศต่างๆ มีปกสองแบบให้เลือกและมีจําหน่ายภายในงานราคาเล่มละ 500 บาท เป็นหนังสือที่น่าสะสมมาก

สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์

ระยะเวลาจัดแสดงวันที่ : 15 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561 (หอศิลป์ปิดทุกวันจันทร์)
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.facebook.com/SciArtNetwork

www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork/