พาชมเบื้องหลังศิลปะที่งดงามประณีตที่สุดที่ชาวไทยจะทำให้พ่อหลวงของเราเป็นครั้งสุดท้าย

กาลเวลาเดินผ่านไปไม่หยุด และเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจะถึง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ลอปติมัมจึงขอนำภาพบรรยากาศความร่วมมือเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นราชรถและพระยานมาศอันงดงาม ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร รวมถึงนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการรังสรรค์ผลงานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

หนึ่งในศิลปะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็คือราชรถและราชยานที่ทั้งเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์และจัดสร้างขึ้นใหม่ ณ โรงราชรถของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งในวันที่ลอปติมัมได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพ เราก็ได้เห็นความร่วมมือของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจิตอาสาทั่วไปที่พร้อมจะเรียนรู้ศิลปกรรมไทยด้านต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ของพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้

 

และส่วนบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยส่วนของสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรวมถึงประติมากรรมประดับพระเมรุมาศนั้น ณ วันที่ลอปติมัมได้มีโอกาสเข้าไปชมใกล้ๆได้เสร็จสมบูรณ์ไปกว่า 90% แล้ว ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นได้ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่นิทรรศการพระราชประวัติและโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชย์ ได้แก่ แปลงนาข้าวพันธุ์จากโครงการหลวงที่จะพร้อมใจกันออกรวงเป็นสีทองในวันพระราชพิธีฯข้างกันมีบ่อแก้มลิง ฝายน้ำล้น แปลงหญ้าแฝก เครื่องกลเติมอากาศ และกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ช่วยเกษตรกรชาวไทยมาตลอด นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการสัมผัสและจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งทรงธรรมเล่าเรื่องโครงการพระราชดำริ ซึ่งนิทรรศการเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์และงดงามที่สุดในงานพระราชพิธีฯ และจะเปิดต่อไปอีก 30 วันให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้