กลยุทธ์การบริหาร ‘คน’ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

Share This Post

- Advertisement -

People are Power
ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในการทำธุรกิจบริการนั้น บุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยให้บริษัทสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ สำหรับ Minor Group เองก็มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจห้าปีทุกปี ซึ่งแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นส่วนสำคัญในแผนการดังกล่าว นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยตรงแล้ว การสร้างแบรนด์บริษัท (Corporate Brand) ให้แข็งแกร่งระดับสากล เพื่อดึงดูดความสนใจจากบุคลากรชั้นนำให้ผู้คนเดินเข้ามาหาบริษัทเราเอง

ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์ของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ และ เครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางแข็งแกร่งใน 32 ประเทศทั่วโลกก็ช่วยผลักดันให้กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนก็ได้แก่ การที่อนันตราได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์โรงแรมหรูที่ดีที่สุดลำดับ 6 ของโลก จาก 2015 Top Luxury Hotel & Brand Report by Review Pro และ The Pizza Company ได้รับรางวัล Best Employer Thailand 2015 จาก Aon Hewitt และรางวัล Overall Winner, International Franchisor of the Year จาก FLA Awards ประเทศสิงคโปร์ นั่นทำให้เรามีความน่าสนใจในสายตาของผู้สมัครงานมากขึ้นและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพให้มาทำงานกับเราได้

นอกจากนั้น เรายังสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงานบริษัท ด้วยเครือข่ายที่แผ่ขยายไปยังตลาดโลกกว้างขวางของบริษัท ทำให้เราสามารถมอบโอกาสทางการทำงานที่หลากหลายและท้าทาย รวมไปถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดให้กับพนักงานได้ ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการให้ค่าตอบแทนและโบนัสตามผลการดำเนินงาน (Pay for Performance Program) ที่น่าดึงดูด พร้อมโครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program)ที่ส่งเสริมให้พนักงานสะสมหุ้นของบริษัท (เพื่อกระตุ้นให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆ) และยังมีผลตอบแทนอื่นๆ บริษัทยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานและการพัฒนาส่วนบุคคลด้านส่วนตัวผ่านการเทรนนิ่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเสนอโอกาสในการทำงานในต่างประเทศที่มีบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ให้กับพนักงาน และเพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรและการวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพสูงสุด เราก็ยังได้พัฒนาระบบคัดสรรทรัพยากรบุคคล (Recruitment) อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้เครื่องมือ IT ใหม่ๆ อย่างระบบ Online Recruitment และระบบ Employee Data Analytics เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบรายบุคคลอีกด้วย

และสิ่งที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในเชิงกลยุทธ์อย่างจริงจังคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ดี เพื่อรักษาและพัฒนาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร โดยวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของเราได้แก่ Drive Culture ดังนั้น บุคลากรของเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมกันและกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าทีมจะประสบอุปสรรคอะไรมาขัดขวางก็ตาม
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนี้จะกระตุ้นให้พนักงานของเราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เราสามารถรักษาและพัฒนาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้ต่อไป

นอกเหนือไปจากการพัฒนา ‘คน’ ในองค์กรแล้ว เราก็ยังสนับสนุนการพัฒนาคนตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มผลิใบ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวม และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมทั่วโลก โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ทั้งการอุปถัมภ์โรงเรียนที่ด้อยโอกาส การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือผ่าน Heinecke Foundation และล่าสุดเราก็ได้ทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ผ่านโครงการ Minor Corporate University เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานที่ใช้การได้จริง และให้พวกเขาได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียนไปด้วย โดย Minor Food ได้จัดโครงการนำร่องไปก่อนโดยในปีพ.ศ. 2558 มีนักศึกษากว่า 4,000 คนเข้าร่วมโครงการ

อย่างที่เกริ่นไปครับว่า ‘คน’ ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทของเราให้ก้าวไปข้างหน้า และกลยุทธ์การบริหาร ‘คน’ ที่ผมเสนอไปทั้งหมดนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่ Minor Group ใช้ได้ผลมาโดยตลอด หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้อ่านเหมือนเช่นเคยนะครับ

- Advertisement -