นวัตกรรมที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกในธุรกิจแฟชั่นปัจจุบัน

Share This Post

- Advertisement -

The Denim Lab

เมื่อนวัตกรรมเปลี่ยนโลกไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ แต่รวมถึงธุรกิจแฟชั่นด้วย 
‘Denim Innovation Center’ คือศูนย์วิจัยและพัฒนาเดนิมขึ้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
การผลิตเดนิมของโลก ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

DENIM INNOVATION CENTER_008_Resize w1

โดยในองค์กรแห่งนี้อยู่ภายใต้ในเครือกลุ่มบริษัท Fast Retailing ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาความรู้ เพื่อที่จะร่วมพัฒนาเดนิมในการเป็นตัวต้นแบบสำหรับยีนส์ของ Uniqlo (ยูนิโคล) เพื่อสร้างสรรค์ผ้าเดนิมที่ดีที่สุด Denim Innovation Center จึงได้เลือกสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเดนิมของโลกอย่างเมืองลอสแอนเจลิสเป็นแหล่งที่ตั้ง เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้และหัวใจในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงยังมือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตไปจนถึงการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ และที่สำคัญที่สุดต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

3 หลักการทำงานของ Denim Innovation Center

DENIM INNOVATION CENTER_015_Resize w1

Fabric: ด้วยที่ตั้งของ Denim Innovation Center อยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิส แหล่งอุตสาหกรรมการผลิตเดนิมที่ใหญ่
ที่สุดของโลก ที่แห่งนี้จึงมีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อการผลิตและพัฒนายีนส์ในแต่ละแบบ นอกจากนั้น Uniqlo ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัท ไคฮาระ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ผลิตผ้าเดนิมชั้นนำจากญี่ปุ่น

Fit: มีความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือ Fast Retailing ที่มีความเชี่ยวชาญต่างสาขาองค์ความรู้ จึงสามารถเพิ่ม
ขีดจำกัดความสามารถในการพัฒนายีนส์ของแต่ละแบรนด์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและลูกค้า การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลความรู้ทั้งหมดและนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด

Finishing: ขั้นตอนสุดท้ายคือการตกแต่งยีนส์ให้มีเอกลักษณ์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วยขั้นตอนและเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญที่จะส่งผลต่อรูปลักษณ์ของตัวสินค้าเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อย่างเช่นการฟอกยีนส์ หรือเฟดสียีนส์ 
รวมไปถึงการตกแต่งรายละเอียดต่างๆ โดยผู้ชำนาญที่ร่วมกันทำการทดลองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ลงบนยีนส์ของ Uniqlo

DENIM INNOVATION CENTER_018_Resize w1

<<Denim Innovation Center คือศูนย์กลางวิจัยและเก็บข้อมูล ค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผ้าฝ้ายเดนิม >>

Uniqlo

ถูกพัฒนาภายใต้
องค์การแห่งนี้นวัตกรรมใหม่ๆ ของ Uniqlo 
ส่วนหนึ่งมาจาก Denim Innovatio Center ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองลอสแอนเจลิส 
รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา

 

- Advertisement -