รู้หรือไม่ว่า 24 กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันพระราชสมภพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึง 4 องค์

1.กษัตริย์โทบะ (ประเทศญี่ปุ่น)

ครองราชย์ ค.ศ. 1107-1123

Emperor_Toba

2.กษัตริย์ชาร์ลที่ 5 (ประเทศอิตาลี)

ครองราชย์ ค.ศ. 1519-1556

Elderly_Karl_V

3.กษัตริย์แมทเธียส (ประเทศเยอรมณี)

ครองราชย์ ค.ศ. 1612-1619

Lucas_van_Valckenborch_-_Emperor_Matthias_as_Archduke,_with_baton

4.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ประเทศไทย)

ครองราชย์ ค.ศ. 1809-1824

photo