แรงกว่านี้มีอีกไหม รวมยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลก

Share This Post

- Advertisement -

10 อันดับยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลก

1.Genovation’s GXE
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 299 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ใช้โครงรถของ Chevrolet Corvette Z06)

Genovation’s_GXE_

2.Hennessey Venom GT
รถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 434 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Hennessy_venom

3.Euro Copter X3
เฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 472 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Eurocopter-X3

4.Spirit of Australia
เรือสปีดโบ๊ตที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 510 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Spirit-of-Aust

5.Dodge Tomahawk
รถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 560 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Dodge_Tomahawk

6..Shinkansen L0 Series
รถไฟที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

japan-train_2580841k

7.Tupulev TU 144
เครื่องบินพลเรือนที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2,415 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ถูกยกเลิกไปในปีค.ศ. 1984 เพราะเรื่องความปลอดภัย)

Tupulev

8.Lockheed SR-71 (มีชื่อเล่นว่า Black Bird)
เครื่องบินทางการทหารที่เร็วที่สุดในโลก สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 3,529 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Lockheed_SR-71_Blackbird

9.Space Shuttle Columbia
กระสวยอวกาศที่เร็วที่สุดในโลก (ด้วยการบังคับมือ) สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะจากพื้นโลกสู่นอกชั้นบรรยากาศ

shuttle-columbia-launch-660x433-130201-1

10.Helios Probe
ดาวเทียมสำรวจไร้คนขับ สิ่งที่เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์โลกเคยสร้างขึ้นมา ทำความเร็วนอกโลกสูงสุดที่ 247,517 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Helios

Content by Kornpat K.

- Advertisement -