เมื่อ LOEWE Foundation เปิดพื้นท่ีระดับโลกให้กับคนรักงานคราฟต์

Share This Post

- Advertisement -

LOEWE Craft Prize 2016 Call for Submission

loeweartprizeintext2

หลังจากเปิดตำนานแบรนด์ LOEWE ข้ึนช่ือเรื่องความประณีตใส่ใจในรายละเอียดทุกฝีเย็บมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1846 ในปีค.ศ. 2016 น้ี LOEWE Foundation ได้ฤกษ์เปิดพื้นท่ีให้กับคนรักงานคราฟต์ทั่วโลกกับเวที LOEWE Craft Prize ท่ีเปิดให้ช่างฝีมือจากทุกสาขาวงการ (ตั้งแต่เซรามิก เย็บหนังสือ ลงยา งานเครื่องประดับ งานหนัง และงานอื่นๆ ทั้งหมดไม่จำกัดวัสดุและจินตนาการ) ส่งผลงานตัวเองเข้าประกวด โดยเริ่มต้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันน้ีไปจนถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2016

Collaboration-wtih-textile-artist-John-Allen

ผู้ชนะการประกวดครั้งน้ีจะได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 ยูโร และผลงานจะได้จัดแสดงท่ีกรุงมาดริด ประเทศสเปน พร้อมทั้งตีพิมพ์ลงใน LOEWE Craft Prize 2017 รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://loewecraftprize.com

Content by Kornpat Kotchabhakdi

- Advertisement -