Paris’s New Skyscraper

Share This Post

- Advertisement -

triangle tower paris 2

ปารีสนั้นไม่เหมือนประเทศจีนที่ผุดโครงการตึกสูงระฟ้าขึ้นตามเมืองใหญ่ต่างๆ ในประเทศ สำหรับที่ปารีสนั้นไม่ได้มีการสร้างตึกสูงระฟ้ามาเนิ่นนาน และโครงการ Triangle 2 ก็จะตึกสูงระฟ้าแห่งแรกของปารีสในรอบ 40 ปี ตึกสามเหลี่ยมที่ดูคล้ายปิระมิดกระจกอีกแห่ง (หลังจากที่มีปิระมิดที่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไปแล้ว) ออกแบบโดยแฮร์ซอก แอนด์ เดอ มิวรอน (Herzog & De Meuron) โครงการที่เคยถูกระงับเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างต่อแล้ว ในมีความสูง 180 เมตรนี้จะประกอบไปด้วยพื้นที่แบบผสมผสานระกว่างสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และ Co-Working Space ด้วย

- Advertisement -
Previous article
Next article