IMAGINE OMEGA

Share This Post

- Advertisement -

เวลามีใครเอ่ยถึงแบรนด์ Omega คุณนึกถึงอะไร แน่นอนว่านอกจากดีไซน์เรียบโก้และตราสัญลักษณ์ที่เป็นตำนานแล้ว คำหลักที่หลายต่อหลายคนเลือกนิยามความเป็น โอเมก้า คือ ‘ความแม่นยำ’ ข้อนี้เราก็ปฎิเสธไม่ได้

เมื่อประวัติศาสตร์แห่งเรือนเวลาและจินตนาการถูกผสานเข้าด้วยกัน เกิดเป็นภาพถ่าย 6 ภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวร้อยพัน โดย จูเลียต เบตส์ ศิลปินสาวผู้ใช้กล้อง 1 ตัวกับจิตวิญญาณ

omega loptimumth

omega loptimum

แรงบันดาลใจของภาพถ่ายชุดนี้ถ่ายทอดภาพนาฬิกาแต่ละรุ่นที่อยู่ภายในขวดแก้ว เปรียบเสมือนวัตถุล้ำค่าที่เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมทั้ง กวี บทเพลง วัณนธรรม และธรรมชาติ สะท้อนเอกลักษณ์ของ จูเลียต เบตส์ และโอเมก้าได้เป็นอย่างดี

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

Globes Omega

- Advertisement -